Come with me to: Salina Slanic Prahova

Corina

You are the salt of the earth. But remember that salt is useful when in association, but useless in isolation. ― Israelmore Ayivor

Mina Unirea (Salina Slănic Prahova), situată la o adâncime de 208m, pe o suprafaţă de 53.000mp, a fost deschisă vizitării după anul 1970. Circuitul turistic parcurge un traseu care permite evidenţierea unor elemente spaţiale de interes turistic în structura internă a masivului de sare, reprezentate prin cute cu dezvoltare pe zeci de metri, marcate prin alternanţe de benzi divers colorate, cu nuanţe de gri şi alb, diverse caracteristici mineralogice (structură, textură, mod de cristalizare) şi prin puritatea deosebită a sării.

@Salina Slanic Prahova, 17 iunie 2018

Info @salrom.ro

Leave a Reply